Bokföringsnämndens nya allmänna råd från 1 jan 2015. Det här gäller!

För räkenskapsår påbörjade efter 31 december 2014 gäller ett nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden (BFN). På grund av detta har vi gjort anpassningar i BL Ekonomi.

Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att det inte längre är tillåtet att fritt ändra i bokförda verifikationer. En rättelse måste istället göras via en separat ändringsverifikation, vilket vi byggt ett system för. En verifikation får dock ändras (eller tas bort), på samma sätt som varit möjligt tidigare, så länge den inte betraktas som bokförd. En verifikation betraktas som bokförd när den är låst. För att försäkra oss om att de låses i tid har vi också infört ett system för automatisk låsning av perioder. I Organisationsuppgifterna och fliken Basuppgifter anger du vilken inställning för automatisk låsning av perioder organisationen ska ha. De nya funktionerna finns inlagda från och med version BL Ekonomi 3.1. Läs mer här om BFN:s nya allmänna råd.

Nu finns version 3.2 ute för nedladdning!

Du kommer sannolikt få ett felmeddelande när du startar programmet om du inte har uppgraderat till version 3.2. Klicka bort felmeddelandet och uppgradera genom att klicka på lilla jordgloben nere till höger i programmet och installera de uppdateringar som kommer upp. Alternativt kan du välja Hjälp och Sök uppdateringar.

Nyheter i programmet är:

 • Anpassningar till nya regler för att ansöka om skattereduktion för HUS-tjänster (ROT/RUT)
 • Förbättringar i funktionen för SIE-export. Nu kan du ange ett intervall för vilka verifikationer som ska exporteras.
 • Uppdaterat Övningsföretag

Buggfixar:

 • Utskrift av Anteckningar
 • Funktionen för kompletterande momsöverföring gjorde fel i vissa fall. Nu är det rättat.

Viktigt för dig som ROT/RUT-fakturerar!

För fakturor som betalas efter 31/3 2015 gäller nya regler för HUS-tjänster (ROT/RUT), som innebär att du som använder funktionen för ROT/RUT behöver uppdatera ditt program till version 3.2 (eller senare). Reglerna innebär två större förändringar; att fler uppgifter ska lämnas i begäran om utbetalning och att den endast kan göras elektroniskt. Vad detta innebär och hur det hanteras i programmet går vi igenom här.

Fler uppgifter i begäran om utbetalning

Förutom de uppgifter som tidigare lämnats i begäran om utbetalning ska en sådan för fakturor som betalats efter 31/3 2015 även innehålla:

 • vilken typ av HUS-arbete som har utförts
 • uppgifter om antalet arbetade timmar
 • debiterad ersättning för material
 • debiterad ersättning för annat än arbete och material (övriga kostnader)

I BL Ekonomi anger du på artikeln vilken typ av arbete/material som avses. Avrundning till närmaste heltimme i begäran om utbetalning görs automatiskt.

Tänk på att de fakturor som omfattas av detta kan ha registrerats i ditt program tidigare än de betalas! Observera att du ska specificera dessa fakturor i ansökan i skatteverkets e-tjänst på www.skatteverket.se.

När du ska ladda upp din fil till Skatteverket loggar du in med din e-legitimation i e-tjänsten Rot & Rut. Om du inte gjort detta tidigare behöver du som begär utbetalning för aktiebolag, handelsbolag eller annan juridisk person anmäla vem som ska få lämna begäran om utbetalning. Detta görs på Skatteverkets blankett SKV 4851. För enskilda näringsidkare behöver ingen anmälan göras, utan en e-legitimation är det enda som behövs för att komma igång med tjänsten.

Om någon annan än firmatecknaren (exempelvis en redovisningskonsult) ska lämna begäran måste en anmälan om fullmakt göras på blankett SKV 4854. Detta gäller inte för enskilda näringsidkare som själva måste lämna sin begäran om utbetalning.

Inte möjligt att blanda fakturor i begäran om utbetalning

Det är inte möjligt att blanda fakturor som är betalda innan 1/4 2015 med fakturor som är betalda efter 31/3 2015 i en och samma fil, utan du måste istället göra två olika filer där du delar upp dina fakturor. Detta eftersom det är olika format som gäller för de olika tidsperioderna.

Exportera SIE-fil

För att skapa en SIE-fil gör du så här: Arkiv – Exportera SIE – SIE typ 4e. Välj var du vill spara filen, filnamnet blir automatiskt ”Företagsnamnet – datum.se”. Om det finns flera räkenskapsår får du sen välja vilket räkenskapsår du vill exportera.

 

Ska momsdeklarationen lämnas in 26 februari?

Alla företag som har kalenderår som räkenskapsår och som har haft EU-handel (köp eller försäljning från/till ett annat EU-land) under 2014 ska redovisa helårsmomsen i en skattedeklaration senast 26 februari 2015. Handelsbolag och kommanditbolag med kalenderår som räkenskapsår ska också redovisa helårsmomsen 26 februari – oavsett om företaget haft EU-handel eller inte.

Övriga företag ska lämna momsdeklarationen i samband med inkomstdeklarationen. För enskilda näringsidkare (utan EU-handel) innebär det att momsdeklarationen ska vara inlämnad senast 12 maj 2014.

Momsdeklarationen hanterar du i Momsverktyget under Bokföring i menyn.

Nytt system för importmoms

1 januari 2015 träder de nya reglerna om importmoms ikraft. Istället för att Tullverket påför införselmoms vid importen ska alla momsregistrerade företag redovisa importmomsen i sin momsdeklaration.

Privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade ska även i fortsättningen betala importmomsen till Tullverket.

Tulldeklarationen

Även om importmomsen inte längre ska betalas till Tullverket måste en importdeklaration (tulldeklaration) på tullvärdet lämnas.

www.tullverket.se kan du läsa om hur tullvärdet beräknas.

Redovisning i momsdeklarationen

I momsdeklarationen ska den utgående importmomsen redovisas i den period tullräkningen (eller tull­kvittot) har ställts ut av Tullverket. Om importören har rätt att lyfta momsen redovisas motsvarande momsbelopp även som ingående moms i samma period.

Beräkning av importmomsen

Importmomsen beräknas på samma sätt som tidigare, dvs på följande underlag:

 • varornas tullvärde enligt fastställd tullräkning, inklusive ev tull, skatter och avgifter, plus
 • bikostnader, t ex provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som uppkommit inom EU (och som inte redan ingår i tullvärdet).

Importmomsen är 25%, 12% eller 6% av underlaget beroende på vilken typ av vara det är fråga om.

EORI-nummer – momsregistreringsnummer

Alla företag som importerar eller exporterar varor till eller från EU ska ha ett s k EORI-nummer som anges i tulldeklarationen. Ansökan om EORI-nummer görs hos Tullverket.

Anpassning i programmet

BL Ekonomi kommer att anpassas till dessa nya regler i nästa version som släpps senast vecka 4. Här kan du läsa om hur det kommer att fungera i programmet.

 

Du har väl inte missat supportforumet och manualen?

I vårt supportforum hittar du frågor & svar dygnet runt alla dagar på året. Du kan även skriva egna frågor så svarar vi dagtid alla vardagar.

Klicka på knappen ”Fråga supporten” så kommer du direkt till supportforumet.

Och du har väl inte missat att det finns en manual i programmet? Du hittar alltid manualen genom att välja Hjälp – Manual i programmet.

Manualen är uppbyggd med en trädstruktur som följer menyerna i programmet. Du kan också trycka på F1-tangenten när du står i ett fönster, t.ex. Momsverktyget, för att öppna det avsnitt i manualen som hör till funktionen du arbetar i.