NYHET! Livesända programutbildningar

I oktober kör vi igång med korta programutbildningar via webben där vi visar utvalda funktioner i programmet som är särskilt efterfrågade i supportsammanhang.

Vi som utbildar sitter i dagliga supporten och kommer att lägga tyngdpunkten på att visa valda funktioner i programmet som vi vet kan upplevas särskilt svåra att komma igång med. Vi varvar detta med tillfällen då vi kör mer grundläggande genomgångar.

Programutbildningarna hålls live, dvs du ansluter till utbildningen på en angiven tid, snabbt och enkelt via en webblänk. Utbildningen tar cirka en och en halv timme. När du anmäler dig till en utbildning mailar vi en anslutningsinstruktion till dig så du vet hur du ska komma igång.

Läs mer och anmäl dig till:

8/10 kl. 17.30-19.00 – Grundläggande kurs – i BL eBokföring

23/10 kl. 17.30-19.00 – Grundläggande kurs – BL eFakturering

 

Vill du lära dig bokföring från grunden?

Våra bokföringskurser är grundläggande och vänder sig till alla som vill komma igång med löpande bokföring, t ex egenföretagare, ekonomiassistenter och föreningskassörer.

Vi erbjuder både en tredagars live-kurs där vi varvar teori med praktiska övningar. Kursen ger utbildningstimmar (redovisning 17 tim) för SRF och FAR. Läs mer här >>

Har du inte tid att åka iväg på kurs kan vi istället erbjuda e-kursen Bokföring som du går när du vill och i din egen takt och vid din dator eller läsplatta. Även denna kurs ger utbildningstimmar för SRF och FAR Läs mer här >>

Ställ frågor och sök svar i BL Ekonomis nya frågeforum!

I BL Ekonomi 3.0 hittar du en knapp uppe i högra hörnet som leder dig till vårt frågeforum där du kan ställa frågor till oss i supporten men även söka bland andra användares frågor och svar. Vi svarar dig kl 9.30 – 16.00 alla vardagar men du hittar förhoppningsvis svar på din fråga dygnet runt bara genom att söka i forumet.

 

Klicka här för att komma till vårt nya frågeforum.

Så gör du ett förenklat årsbokslut

När du arbetar med bokslutet är det praktiskt om du börjar med att värdera posterna i balansräkningen och sedan beräkna resultatet.

Du kan arbeta enligt nedanstående arbetsgång. I arbetsgången finns hänvisningar till var i uppställningsschemat de olika bokslutsposterna hamnar.

OBS! Förutsättningen för att du ska kunna följa arbetsgången är att du gjort månadsvisa avstämningar, vilket är detsamma som att kontroller att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer.

Arbetsgång:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Moms som redovisas i inkomstdeklarationen bokas om till eget kapital.
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1 – B9) summeras. Företagets skulder (B13 – B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.

Startar inte BL Ekonomi efter uppdatering till BL Ekonomi 3.0.X?

Då har du sannolikt Java 6 och det fungerar inte tillsammans med BL Ekonomi 3.0.X.

Om du kör Mac och har Java 6 rekommenderar vi att du uppdaterar till Java 7 eller Java 8 för att BL Ekonomi ska kunna köras.

 1. För att uppdatera till Java 8 klickar du här: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/d….
 2. Kontrollera att du kan starta BL Ekonomi.
 3. Om ditt OSX är för gammalt för att installera Java 8 rekommenderar vi att du uppdaterar ditt OSX alternativt avvaktar en kommande BLE-version som stöjder Java 6. Se nedan.

Varken Apple eller Oracle uppdaterar längre Java 6. http://www.java.com/sv/download/faq/java_6.xml

Skriv en recension om BL Ekonomi

När man köper ett nytt ekonomisystem är det viktigt att veta vad andra användare tycker. Det spelar liksom ingen roll hur mycket tjusiga bilder och säljande superlativ vi skriver på vår hemsida – ditt ord som befintlig användare väger tyngst.

Därför är vi tacksamma om just du skriver en recension på det eller de program i vårt utbud du använder. Besök vår hemsida och välj det program just du använder. Du hittar recensionsfliken längst ner till höger.