Viktig programuppdatering – uppgradera till 3.1.2!

Nu finns en uppdatering ute (3.1.2) som avhjälper problemet med att programmet kunde upplevas som långsamt efter uppdatering till version 3.1. Starta om programmet för att få upp pratbubblan nere i högra hörnet och installera de uppdateringar som kommer upp där. Du kan också välja Hjälp – Sök uppdateringar.

Nyheter i 3.1.2

 • Snabbar upp programmet!
 • Anpassning till Bokföringsnämndens nya allmänna råd. Läs mer om det här.
 • Ny momsdeklaration för 2015.
 • Nytt filformat för eSKD-fil.
 • Kontoplan BAS 2015.
 • Förenklat årsbokslut/första sidan på NE-blankett för 2014
 • Buggen om att långa företagsnamn ibland inte fick plats i fakturan är fixad.
 • Nya konteringsguider för Uppbokning skattedeklaration för aktiebolag samt Bilförmån/Traktamenten/Egna varuuttag för enskild firma under Övrigt i konteringsguiden.
 • Nytt momskonto i konteringsguiden för EU-förvärv.
 • Fliken Filmade guider på BL Ekonomi Online som inte fungerar är borttagen och de filmade guiderna hittar du istället tills vidare under Hjälp – Manual och länken Filmade instruktionsguider eller klicka här.

 

Exportera SIE-fil

För att skapa en SIE-fil gör du så här: Arkiv – Exportera SIE – SIE typ 4e. Välj var du vill spara filen, filnamnet blir automatiskt ”Företagsnamnet – datum.se”. Om det finns flera räkenskapsår får du sen välja vilket räkenskapsår du vill exportera.

 

Ska momsdeklarationen lämnas in 26 februari?

Alla företag som har kalenderår som räkenskapsår och som har haft EU-handel (köp eller försäljning från/till ett annat EU-land) under 2014 ska redovisa helårsmomsen i en skattedeklaration senast 26 februari 2015. Handelsbolag och kommanditbolag med kalenderår som räkenskapsår ska också redovisa helårsmomsen 26 februari – oavsett om företaget haft EU-handel eller inte.

Övriga företag ska lämna momsdeklarationen i samband med inkomstdeklarationen. För enskilda näringsidkare (utan EU-handel) innebär det att momsdeklarationen ska vara inlämnad senast 12 maj 2014.

Momsdeklarationen hanterar du i Momsverktyget under Bokföring i menyn.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd från 1 jan 2015. Det här gäller!

För räkenskapsår påbörjade efter 31 december 2014 gäller ett nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden (BFN). På grund av detta har vi gjort anpassningar i BL Ekonomi.

Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att det inte längre är tillåtet att fritt ändra i bokförda verifikationer. En rättelse måste istället göras via en separat ändringsverifikation, vilket vi byggt ett system för. En verifikation får dock ändras (eller tas bort), på samma sätt som varit möjligt tidigare, så länge den inte betraktas som bokförd. En verifikation betraktas som bokförd när den är låst. För att försäkra oss om att de låses i tid har vi också infört ett system för automatisk låsning av perioder. I Organisationsuppgifterna och fliken Basuppgifter anger du vilken inställning för automatisk låsning av perioder organisationen ska ha. De nya funktionerna finns inlagda från och med version BL Ekonomi 3.1. Läs mer här om BFN:s nya allmänna råd.

Nytt system för importmoms

1 januari 2015 träder de nya reglerna om importmoms ikraft. Istället för att Tullverket påför införselmoms vid importen ska alla momsregistrerade företag redovisa importmomsen i sin momsdeklaration.

Privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade ska även i fortsättningen betala importmomsen till Tullverket.

Tulldeklarationen

Även om importmomsen inte längre ska betalas till Tullverket måste en importdeklaration (tulldeklaration) på tullvärdet lämnas.

www.tullverket.se kan du läsa om hur tullvärdet beräknas.

Redovisning i momsdeklarationen

I momsdeklarationen ska den utgående importmomsen redovisas i den period tullräkningen (eller tull­kvittot) har ställts ut av Tullverket. Om importören har rätt att lyfta momsen redovisas motsvarande momsbelopp även som ingående moms i samma period.

Beräkning av importmomsen

Importmomsen beräknas på samma sätt som tidigare, dvs på följande underlag:

 • varornas tullvärde enligt fastställd tullräkning, inklusive ev tull, skatter och avgifter, plus
 • bikostnader, t ex provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som uppkommit inom EU (och som inte redan ingår i tullvärdet).

Importmomsen är 25%, 12% eller 6% av underlaget beroende på vilken typ av vara det är fråga om.

EORI-nummer – momsregistreringsnummer

Alla företag som importerar eller exporterar varor till eller från EU ska ha ett s k EORI-nummer som anges i tulldeklarationen. Ansökan om EORI-nummer görs hos Tullverket.

Anpassning i programmet

BL Ekonomi kommer att anpassas till dessa nya regler i nästa version som släpps senast vecka 4. Här kan du läsa om hur det kommer att fungera i programmet.

 

Du har väl inte missat supportforumet och manualen?

I vårt supportforum hittar du frågor & svar dygnet runt alla dagar på året. Du kan även skriva egna frågor så svarar vi dagtid alla vardagar.

Klicka på knappen ”Fråga supporten” så kommer du direkt till supportforumet.

Och du har väl inte missat att det finns en manual i programmet? Du hittar alltid manualen genom att välja Hjälp – Manual i programmet.

Manualen är uppbyggd med en trädstruktur som följer menyerna i programmet. Du kan också trycka på F1-tangenten när du står i ett fönster, t.ex. Momsverktyget, för att öppna det avsnitt i manualen som hör till funktionen du arbetar i.

Liten prishöjning från 1 januari

Från årsskiftet höjer vi priset på BL eBokföring, BL eFakturering och Utökad support till 69 kr/månad + moms. Det innebär att du fortfarande betalar mindre för programmen i BL Ekonomi än för flertalet liknande program. Du kan fortfarande välja att köpa/förlänga programmen för 3, 6 eller 12 månader utan att förbinda dig till längre avtalsperioder. Med BL Ekonomi har du stor frihet till ett även fortsatt lågt pris.