Så gör du ett förenklat årsbokslut

När du arbetar med bokslutet är det praktiskt om du börjar med att värdera posterna i balansräkningen och sedan beräkna resultatet.

Du kan arbeta enligt nedanstående arbetsgång. I arbetsgången finns hänvisningar till var i uppställningsschemat de olika bokslutsposterna hamnar.

OBS! Förutsättningen för att du ska kunna följa arbetsgången är att du gjort månadsvisa avstämningar, vilket är detsamma som att kontroller att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer.

Arbetsgång:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Moms som redovisas i inkomstdeklarationen bokas om till eget kapital.
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1 – B9) summeras. Företagets skulder (B13 – B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.

Java 8 och BL Ekonomi

Java 8 fungerar i dagsläget inte tillsammans med BL Ekonomi.

Om du kör Windows och har installerat Java 8 måste du byta javaversion för att kunna köra BL Ekonomi och det gör du så här:

 1. Gå till Kontrollpanelen – Program och funktioner och avinstallera java 8.
 2. Gå till http://java.com/sv/download/win8.jsp?locale=sv och ladda ner och installera java 7.
 3. Kontrollera att du kan starta BL Ekonomi.

 

Om du kör Mac och har installerat Java 8 måste du byta javaversion för att kunna köra BL Ekonomi och det gör du så här:

 1. Gå till http://support.apple.com/kb/DL1572?viewlocale=sv_SE och ladda ner Java 6.
 2. Gå till Finder – Enheter – Namnet på datorn – Hårddisken – Bibliotek – Java – Java Virtual Machine – jdk 1.8 – Ta bort.
 3. Kontrollera att du kan starta BL Ekonomi.

Nu är 2.0.13 tillgängligt för nedladdning!

Den stora nyheten är att stöd för Förenklat årsbokslut nu finns för dig som bokför i Enskild firma. Programmet ger dig även möjlighet att ta ut första sidan av NE-blanketten och en lättöverskådlig specifikation av vad som utgör grunden i ditt Förenklade årsbokslut. Som vanligt finns ett smärre antal buggfixar och prestandaförbättringar med i den nya versionen, så håll koll efter den lilla pratbubblan i högra hörnet som skvallrar om att uppdateringar finns, eller kolla själv genom att trycka på Hjälp-> Sök uppdateringar uppe i huvudmenyn!

Skriv en recension om BL Ekonomi

När man köper ett nytt ekonomisystem är det viktigt att veta vad andra användare tycker. Det spelar liksom ingen roll hur mycket tjusiga bilder och säljande superlativ vi skriver på vår hemsida – ditt ord som befintlig användare väger tyngst.

Därför är vi tacksamma om just du skriver en recension på det eller de program i vårt utbud du använder. Besök vår hemsida och välj det program just du använder. Du hittar recensionsfliken längst ner till höger.

Version 2.0.12 är nu här – uppdatera idag!

Som vanligt ska du som redan använder BL Ekonomi installera den här uppdateringen. Det gör du genom att klicka på pratbubblan nere i högra hörnet som berättar att uppdateringar finns (alternativt klickar på Hjälp – Sök Uppdateringar om ingen pratbubbla visas). I Versionsnytt kan du läsa vilka nyheter som ingår. Notera speciellt att sättet man skriver ut bokföringsorder från eFakturering är omgjort och du kommer att få ett felmeddelande om du inte uppgraderar till version 2.0.12.

Du som vill börja köra BL Ekonomi hittar nedladdningslänken här.