Du har väl inte missat supportforumet och manualen?

I vårt supportforum hittar du frågor & svar dygnet runt alla dagar på året. Du kan även skriva egna frågor så svarar vi dagtid alla vardagar.

Klicka på knappen ”Fråga supporten” så kommer du direkt till supportforumet.

Och du har väl inte missat att det finns en manual i programmet? Du hittar alltid manualen genom att välja Hjälp – Manual i programmet.

Manualen är uppbyggd med en trädstruktur som följer menyerna i programmet. Du kan också trycka på F1-tangenten när du står i ett fönster, t.ex. Momsverktyget, för att öppna det avsnitt i manualen som hör till funktionen du arbetar i.

Den 12 november är det dags för momsredovisning!

För dig med månadsmoms och kvartalsmoms är det dags att redovisa momsen den 12 november. I BL Ekonomi och eBokföring hanteras momsen i Momsverktyget.

 1. Skapa momsrapport. En momsrapport skapar du normalt som sista aktivitet i en momsredovisningsperiod. Det är framförallt två anledningar till varför man ska skapa en momsrapport. Dels är det en kontroll att din bokförda omsättning stämmer överens med en beräknad omsättning (beräknad på beloppen för den utgående momsen). Dels är momsrapporten ett underlag för bokföring av momsöverföringen. När du skapar din Momsrapport så öppnas den i ett nytt fönster och då kan du välja att skriva ut eller spara den. Om du inte har en differens kan du gå direkt till punkt 3). Om du har en differens är momstransaktionskontrollen en bra hjälp.
 2. Momstransaktionskontroll. Den här funktionen i programmet gör en kontroll, verifikation för verifikation, av att den utgående momsen stämmer överens med den bokförda försäljningen. Verifikationslistan som kommer fram är uppdelad per momsprocentsats. Markera den felaktiga verifikationen och den kommer fram i verifikationsregistreringsfönstret. Nu kan du korrigera differensen och spara. Observera att programmet filtrerar fram de verifikationer som har en differens och att du måste högerklicka och välja Töm filtrering för att se alla verifikationer i verifikationslistan. Notera också att verifikationen i sig kan vara rätt men att du måste lägga till kontot i någon av rutorna i momsdeklarationen.
 3. Gör momsöverföring. Här kan du låta programmet göra en verifikation av din momsrapport, en momsöverföring. Längst ner på momsrapporten ser du hur konteringen ser ut och alltså som verifikationen kommer att blir. Observera att verifikationen kommer att bokföras per den sista i redovisningsperioden. Om det redan finns en momsöverföring i redovisningsperioden kommer den att ersättas med en ny.
 4. Skapa skattedeklaration. Här kan du spara och/eller göra en utskrift som ser likadan ut som den Skattedeklaration som du får från Skatteverket. Du kan inte skicka in utskriften men du kan lätt föra över uppgifterna till Skatteverkets originalblankett. Du kan också välja att skapa en eSKD-fil som du kan ladda upp på Skatteverkets hemsida med en e-legitimation.

 Här kan du läsa mer om momsredovisning i Momsverktyget i BL Ekonomi.

 

Liten prishöjning från 1 januari

Från årsskiftet höjer vi priset på BL eBokföring, BL eFakturering och Utökad support till 69 kr/månad + moms. Det innebär att du fortfarande betalar mindre för programmen i BL Ekonomi än för flertalet liknande program. Du kan fortfarande välja att köpa/förlänga programmen för 3, 6 eller 12 månader utan att förbinda dig till längre avtalsperioder. Med BL Ekonomi har du stor frihet till ett även fortsatt lågt pris.

 

NYHET! Livesända programutbildningar

I oktober kör vi igång med korta programutbildningar via webben där vi visar utvalda funktioner i programmet som är särskilt efterfrågade i supportsammanhang.

Vi som utbildar sitter i dagliga supporten och kommer att lägga tyngdpunkten på att visa valda funktioner i programmet som vi vet kan upplevas särskilt svåra att komma igång med. Vi varvar detta med tillfällen då vi kör mer grundläggande genomgångar.

Programutbildningarna hålls live, dvs du ansluter till utbildningen på en angiven tid, snabbt och enkelt via en webblänk. Utbildningen tar cirka en och en halv timme. När du anmäler dig till en utbildning mailar vi en anslutningsinstruktion till dig så du vet hur du ska komma igång.

Läs mer och anmäl dig till:

6/11 kl. 17.30-19.00 – Grundläggande kurs – i BL eBokföring

20/11 kl. 17.30-19.00 – Grundläggande kurs – BL eFakturering

 

Vill du lära dig bokföring från grunden?

Våra bokföringskurser är grundläggande och vänder sig till alla som vill komma igång med löpande bokföring, t ex egenföretagare, ekonomiassistenter och föreningskassörer.

Vi erbjuder både en tredagars live-kurs där vi varvar teori med praktiska övningar. Kursen ger utbildningstimmar (redovisning 17 tim) för SRF och FAR. Läs mer här >>

Har du inte tid att åka iväg på kurs kan vi istället erbjuda e-kursen Bokföring som du går när du vill och i din egen takt och vid din dator eller läsplatta. Även denna kurs ger utbildningstimmar för SRF och FAR Läs mer här >>

Ställ frågor och sök svar i BL Ekonomis nya frågeforum!

I BL Ekonomi 3.0 hittar du en knapp uppe i högra hörnet som leder dig till vårt frågeforum där du kan ställa frågor till oss i supporten men även söka bland andra användares frågor och svar. Vi svarar dig kl 9.30 – 16.00 alla vardagar men du hittar förhoppningsvis svar på din fråga dygnet runt bara genom att söka i forumet.

 

Klicka här för att komma till vårt nya frågeforum.

Så gör du ett förenklat årsbokslut

När du arbetar med bokslutet är det praktiskt om du börjar med att värdera posterna i balansräkningen och sedan beräkna resultatet.

Du kan arbeta enligt nedanstående arbetsgång. I arbetsgången finns hänvisningar till var i uppställningsschemat de olika bokslutsposterna hamnar.

OBS! Förutsättningen för att du ska kunna följa arbetsgången är att du gjort månadsvisa avstämningar, vilket är detsamma som att kontroller att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer.

Arbetsgång:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Moms som redovisas i inkomstdeklarationen bokas om till eget kapital.
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1 – B9) summeras. Företagets skulder (B13 – B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.